Локација

Конференција БДС ће се одржати ове године на две локације:

13. децембар, 2017 (претконференција)
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“
Булевар краља Александра 71
11000 Београд, Србија

14. и 15. децембар, 2017
Народна библиотека Србије
Скерлићева 1
11000 Београд, Србија