Јавно заговарање за библиотекаре

Будући да књижничари и заговаратељи књижница имају кључну улогу у едуцирању својих заједница о томе зашто су књижнице и књижничари суштински важни у информацијском друштву, нужно је научити како говорити јасно, разумљиво и сложно.

Предложена Радионица Јавног заговарања настала је као искуствена надоградња и спој претходних радионица које су ауторице прилагодиле актуалном тренутку хрватске културне и господарствене политике и службеној Стратегији јавног заговарања Хрватског Књижничарског Друштва као и модерним кретањима у међународном књижничарству, посебно с аспекта ИФЛА-ине политике јавног заговарња књижница везаној уз УН 2030 Агенду одрживог развоја.

Предавања уз power point презентације

• Вјештине јавног заговарања на националној разини
-Нацрт стратегије заговарања (циљане скупине, комуникацијски циљеви,      одабир тактике, извори података, стратешки план)
-Умрежавање дионика (сурадња, препознавање партнера, споразуми и коалиције),
-Тимски рад и партнерски односи (лидерство, мотивација чланова),
-Односи с јавношћу
-Комуникацијска стратегија

• Вјештине јавног заговарања на регионалној и међународној разини
-ИФЛА – Циљеви одрживог развоја (УН 2030 Агенда)
-Како књижнице свих врста подржавају циљеве одрживог развоја
-Зашто је то важно и за наше књижнице
-Рад у књижничарским удругама
-Међународни пројекти
-Примјери добре праксе

По одслушаној радионици полазници ће бити у могућности препознати важност стварања база података, изградње стратешких односа и партнерства у заједници, те важност заједништва и сурадње у националном, регионалном и међународном књижничарском окружењу.