Даворка Пшеница

IMG_4903Mr. Sc. Даворка Пшеница
Хрватска

Даворка Пшеница, библиотекар саветник, магистар друштвених наука. Дипломирала је на Факултету политичких наука у Загребу и магистрирала у подручју информационих наука, Комуникологија. Запослена је у Националној и свеучилишној књижници у Загребу.

Радила је на различитим пословима обраде збирке Croatica у Одсјеку за текућу библиографију књига НСК, те у Информацијском одељењу, где је водила збирку друштвених наука. Поставља и имплементира програм ЦИП у Хрватској.

Као водитељ Односа с јавношћу, поставља темеље корпоративним комуникацијама и организује низ скупова и изложби, а 2010. покреће и уређује часопис Глас НСК. Уредница је више гласила, зборника и каталога изложби и активно учествује на бројним стручним и научним скуповима. Објављује радове у научни и стручним часописима и зборницима из области библиотекарства, културне баштине и комуникацијских наука. Поставила је и водила радионицу „Промицање културног туризма“ у оквиру Семинара АКМ (Архиви, књижнице, музеји– могућности сурадње у окружењу глобалне информацијске инфраструктуре). Предавач је при ЦССУ (Центар за стално стручно усавршавање књижничара).

Чланица је и једна од оснивача Комисије за јавно заговарање ХКД-а. У сарадњи с Едитом Бачић и Алемком Белан Симић води радионицу Јавно заговарање I и II. Председник је Комисије за слободан приступ информацијама и слободу изражавања Хрватскога књижничарског друштва у другом мандату. Интерес за слободан приступ информацијама, слободу изражавања, заштиту интелектуалних слобода и приватности исказала је кроз конкретан рад у Комисији учествујући у програмској концепцији и организацији низа округлих столова СПИ, те као аутор текстова и уредник зборника радова о слободном приступу информацијама. Члан је IFLA Комисије за слободан приступ информацијама и слободу изражавања (FAIFE/IFLA).