Едита Бачић

editaЕдита Бачић, dipl. iur.
Хрватска

Едита Бачић, dipl. iur. библиотекар саветник, води Библиотеку Правног факултета у Сплиту. Објавила је више стручних радова о јавном заговарању, високошколским библиотекама и слободном приступу информацијама. На националном нивоу покренула је оснивање Радне групе за јавно заговарање у Хрватском књижничарском друштву (ХКД) 2004. године. Председница је Комисије за правне и сродне књижнице ХКД-а, као и међунарнодног Друштва библиотекара правних и сродних библиотека Југоисточне Европе.

У Центру за стално стручно усавршавање библиотекара (Национална и свеучилишна књижница) један је од предавача у области јавног заговарања, а укључена је и у рад регионалног удружења (главна је уредница Гласника друштва библиотекара у Сплиту). У свакодневном послу бави се питањима квалитета високошколског образовања, те студентима држи радионице о вештинама учења и писања писмених и завршних радова.

Активно учествује у раду Сталног одбора IFLA Секције за правне библиотеке / Law Libraries Section (секретар Секције 2013-2015), а чланица је и Европског тима у оквиру IFLA International Advocacy Programme (IAP). Добитница је Кукуљевићеве повеље у знак признања за заслуге на унапређењу библиотекарске струке у Хрватској (2010).