Гвожђе се кује док је вруће: лобирање за библиотеке у доба дигиталне трансформације

barbara-schleihagen
Барбара Шлајханген
Немачко друштво библиотекара

Изванредне библиотечке услуге за све грађане представљају крајњи циљ лобирања за библиотеке. Када лобирамо, ми у ствари желимо да утичемо на јавне политике које обезбеђују правни оквир и финансијску подршку. Лобирање је жива демократија у плуралистичком друштву и политичари га уважавају, а то је важно јер су информације неопходне за све интересне групе. Лобирање подржава доносиоце одлука у – доношењу одлука. Ми морамо да испричамо библиотечк причу како бисмо показали потенцијал библиотека.

Библиотеке су најчешће део државне управе и стога не смеју директно да утичу на политичаре. Лобирање са доносиоцима одлука се зато често обавља преко библиотечких удружења. Одлуке о библиотечком сектору доносе се на свим политичким нивоима: локалном, националном, европском и глобалном. На сваком нивоу, библиотечка удружења су активна у име библиотечког сектора.

Барбара Шлајхаген ће поделити своја искуства и приче из домена лобирања Немачког друштва библиотекара, EBLIDA-е и IFLA-е. Представиће примере лобирања током неформалних састанака, дискусија „иза завесе“, израде докумената, формирања предлога за нацрт закона, скупштинских дешавања и стручних предлога на званичним саслушањима. У циљу ефикасности, Немачко друштво библиотекара употпуњује своје активности лобирања медијским кампањама како би привукли пажњу медија и јавности. Кључни фактори успеха су комуникацијске вештине, пружање доказа као што су чињенице и бројке, личне приче, студије случаја или резултати истраживања, формирање партнерстава или коалиција, одобравање од стране чланова и одличан „тајминг“:  гвожђе се кује док је вруће!