Машо Мехмедовић

Водитељ претконференције, 13. децембар

maso vitezМА Машо Мехмедовић

Машо Мехмедовић завршио је основне и мастер студије Компаративне књижевности и библиотекарства на Филозофском факултету Универзитета у Сарајеву (2013. године), те стекао академску титулу магистра компаративне књижевности и библиотекарства.

Машо Мехмедовић добитник је награде Фондације Кемал Бакаршић 2016. године због ангажмана о актуелизирању статуса незапослених дипломираних библиотекара, те покретања иницијативе да се у јавном простору отворе проблематична питања о библиотечкој струци. Снимио је документарни филм о библиотекарству у БиХ, који има за циљ да направи општи пресек стања библиотекарства у БиХ, те укаже на саму важност и улогу библиотека као јавних установа. Оснивач је неформалне групе – Покрета за народноослободилачко библиотекарство БиХ.