Организација

Организациони одбор

др Богдан Трифуновић, председник БДС, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“
др Татјана Брзуловић Станисављевић, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“
Весна Вуксан, МА, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“
Тамара Бутиган Вучај, Народна библиотека Србије
Марјан Маринковић, МА, Библиотека града Београда
мр Вера Петровић, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“
Јелена Глишовић, MA, Народна библиотека Србије
Бојана Вукотић, секретар БДС, Народна библиотека Србије
Мирјана Нешић, МА, Библиотека Београдске политехнике
Мирјана Симоски, Народна библиотека Србије
Маша Младеновић, MA, Градска библиотека Суботица
Никола Вукановић, Народна библиотека Србије
Ана Милутиновић, Народна библиотека Србије
Милена Костић, МА, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“
Шејла Џидић, МА, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“

Програмски одбор

др Бранка Драгосавац, Библиотека Правног факултета Универзитета у Београду
Предраг Ђукић, МА, Библиотека града Београда
др Дејан Вукићевић, Народна библиотека Србије
мр Гордана Ђилас, Библиотека Матице српске
др Добрила Бегенишић, Народна библиотека Србије