Само заједно: јачање вештина заговарања у изазовним временима

У презентацији која отвара конференцију БДС 2017, Лојда Гарсија Фебо ће говорimage1ити о коцепту библиотекара као стручњака који се бави јавним заговарањем.

С обзиром на то да су библиотеке стубови јавног образовања, предавање истиче како изградња и јачање заједнице зависе од нивоа информисаности појединаца који у њој живе. Кроз предавање провејава идеја снаге заједничког рада и истиче како заједно можемо унапредити средину кроз посвећеност образовању, интелектуалним слободама, различитости и професионалном развоју.

Гарција Фебо ће представити активности и успехе АЛА-е и ИФЛА-е, те предложити нове могућности за едукацију библиотекара у области јавног заговарања на глобалном, националном и локалном нивоу.